Open source ERP systémy: jsou schopny konkurovat komerčním řešení?

Ještě před deseti lety bylo třeba za ty dobré aplikace platit. V podstatě neexistovaly kvalitní alternativy poskytované zdarma nebo alespoň levněji, přičemž by se jejich možnosti zásadně nelišily. Situace se během krátké doby ovšem znatelně zlepšila. Nejenom volně dostupný operační systém Linux, ale i všelijaké freeware a open source aplikace se do povědomí spousty počítačových uživatelů zapsaly jako dostatečně kvalitní alternativy k „jedničkám“ ve svých kategoriích. Někteří grafici dnes zvolí open source aplikaci Gimp namísto drahého Photoshopu. V redakcích můžeme zahlédnout Open Office, kvalitní alternativu k Microsoft Office, některá hudební studia zvolí pro příklad nezpoplatněný DAW Ardour a podobně. Situace je ovšem odlišná, pokud vyžadujeme vyladěný, flexibilní a plně funkční software jako v případě ERP. Mohou open source alternativy nahradit taková komplexní řešení jako SAP nebo Oracle? Splňují podmínky, abychom je mohli beze strachu implementovat v podnicích? Dokážou se tyto „alternativy“ přizpůsobit uživateli a podnikovým procesům, nebo je situace opačná?

ERP systém by měl nabízet co nejvíce použitelné funkcionality, aby jej šlo potřebně nakonfigurovat. Menší podniky bez složitých a specifických vnitřních procesů by si ovšem měly vystačit se systémem, který splňuje veškeré základní požadavky. A právě tady se open source možnost nabízí více než jinde. Pokud se na zdarma nabízené systémy podíváme blíže, uvědomíme si, že se těm největším řešením jako například SAP konkurovat nesnaží. Ten si společně se Siebelem, Oraclem, Microsoftem a pár dalšími drží zasloužený status toho nejlepšího, co do velikého a složitého podniku můžeme s klidným srdcem nasadit. Open source ERP je vhodné řešení jak pro malé spotřebitele, tak pro střední společnosti, které chtějí ušetřit za licenci, přičemž tak často zaujmou roli samotného vývojáře, jak dále vysvětlím.

Jedním ze tří nejpopulárnějších zástupců open source řešení je Compiere, který splňuje všechny základní požadavky na ERP. Dokáže řídit nákup a prodej, účetnictví, logistiku, e-business a podobně. Není čistě ERP systémem, snaží se být pružnější a nabízí například i podporu CRM vlastností. Vyniká unikátní organizací dat a předchází jakékoliv duplicitě infomací v systému. Má jedinečný design a nabízí široké možnosti konfigurace, ale i přes to se nezbavuje obecného neduhu open source aplikací, ke kterému se dostanu později. Compiere je Java řešení založené na technologiích Oracle a J2EE standardech, podporuje spoustu dalších databází: Sybase, Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL. Systém dokáže běžet na platformě Linux, Solaris, Windows, Mac OS X a další. Pro místa, kde není vhodný download, se nabízí alternativa v podobě HTML klienta. Samotný systém si zakládá na velké oddělenosti jednotlivých procesů a sleduje se dokončení všech větví zpracování. Je možné dokončit pouze hlavní proces, přičemž ostatní posílají zprávy o případných chybách, které ovšem neblokují zpracování jiných úkolů.

Není všechno zlato, co se třpytí. Kvalitní open source aplikace se snaží o návratnost investic například zpoplatněním pokročilých funkcí a ani Compier není v tomto ohledu výjimkou. Ačkoli jsou zdrojové kódy volně přístupné, využívaná databáze Oracle je komerční a zdarma nabízená Oracle Express vám v mnoha případech nebude stačit. Implementace a přizpůsobení samotného systému si žádá vyškoleného odborníka. Vzhledem k populáritě Compieru takoví lidí překvapivě existují i u nás v České republice a problémy nejsou ani s kompletní lokalizací, na starosti to zde mají Business Systems.

Dalším z bezplatných řešení je sympatický systém Openbravo, který je dotován Evropskou unií. Jedná se o webovou aplikace orientovanou na malé podniky. Je založena právě na Compieru a poskytuje víceméně identické informace. Samozřejmostí je přehled o výrobě, skladech, zákaznících a objednávkách, další funkcí je ale například i workflow. Openbravo má velmi intuitivní a příjemné prostředí, jež se dá jednoduše přizpůsobit individuálním potřebám bez hluboké znalosti programování. Informace se dají exportovat do excelové nebo PDF podoby, systém podporuje také moduly třetích stran.

Většina podniků potřebuje ERP systémy především pro účetnictví a finančí aplikace, poté pro nákup a zpracování objednávek spolu s řízením dodavatelských vztahů, řízení skladových zásob a nakonec lidských zdrojů spolu s platy. To nejdůležitější open source systémy opravdu splňují, jejich elementární problém tkví v něčem jiném nežli ve funkcionalitě. Jak již bylo řečeno, existuje spousta podniků vyžadujících specifická nastavení, konkrétní moduly a podobně. Pokud se společnost rozhodne pro komerční řešení, naváže tak s dodavatelem úzký vztah, sdělí mu své potřeby a nakonec dostane balík vyžádaných řešení. Implementace ERP systému proběhne pravděpodobně bez problémů, podnik může po nějakou dobu počítat s podporou, nechybí mu nějaká smluvní garance a díky tomu se víceméně nemusí obávat problémů ohrožujících plynulý chod firmy. U open source řešení podpora většinou chybí a ačkoli podnik ušetří za licenci, samotná implementace jej může stát mnohem více času, než kdyby zvolil některého z „gigantů“ na poli ERP. Víceméně se tak dostáváme k odpovědi na otázku, kterou jsem si položil v úvodu: Dokážou se tyto „alternativy“ přizpůsobit uživateli a podnikovým procesům, nebo je situace opačná? Spíše dokáží, ale přináší to s sebou kolikrát více problému, než kdyby se podnikové procesy přizpůsobily jim. To potvrzuje jejich sílu v případě středních a malých podniků, které mají většinou velmi podobné vnitřní procesy. Některé restaurace se dnes již také nebojí volit Openbravo POS, open source alternativu k takovým programům jako IBM POS nebo Lighspeed POS.

Poskytují open source řešení návratnost srovnatelnou s komerčními systémy? Dobrý ERP systém musí firmě přinést úsporu peněz a lidských zdrojů, konkurenční výhodu, lepší přehled o společnosti, využití pro strategické řízení podniku, kontrolu a řízení klíčových procesů, využití interních informací, rychlé a správné rozhodování a nakonec kvalitnější a komplexnější servis zákazníkovi. To by mělo jít ruku v ruce se současnými trendy, jako je propojení do kancelářských aplikací, mobilů, různých portálů, integrace do firemního webu, aplikace pro manažerské rozhodování a podpora technologií pro propojení s jinými IS, ať už s interními nebo externími. Open source řešení se stále drží spíše „starší“ podoby ERP, kde šlo především o procesy uvnitř firmy, zatímco dnes se ty největší systémy soustředí na nové komponenty, především v oblasti styku s obchodními partnery na bázi internetových technologií. Proto každý musí zvážit, co od ERP systému očekává. Pokud má jen ulehčit účetnictví a nabízet informace o stavu skladu, jistě není ke škodě zvolit některou z volně dostupných možností. Pokud ovšem potřebujete program přizpůsobit vlastním potřebám, měřte třikrát. Možná ušetříte spoustu peněz za licenci, ale nakonec vás to bude stát příliš mnoho času a nervů, jelikož vám nikdo nezaručí funkční výsledek. Samozřejmě lze uvažovat nad IT oddělením a vývojem vlastního systému, ale tam je konečná úspora a návratnost ještě diskutabilnější…

Mně osobně jsou sympatická řešení obě. Open source varianta především díky své filozofii a skutečnosti, že vznikla více z nadšení nežli jako vykalkulovaný obchodní model. Komerční řešení jsou zase tím, co udává trendy a přispívá k významu ERP systémů. Zatímco několik let zpět se diskutovalo o tom, zdali mají tyto aplikace význam, dnes jejich klienty můžeme vidět na obrazovkách mobilních telefonů nebo PDA. Moci do podnikových procesů nahlédnout za pochodu je přesně to, co v dnešní zrychlené společnosti potřebujeme…