<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:dcq="http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htm">
<rdf:Description rdf:about="http://reap.sweb.cz/Clanek.html">
<dc:Title>
Open source ERP systémy: jsou schopny konkurovat komerčním řešením?
</dc:Title>
<dc:Creator>
Jakub Zika
</dc:Creator>
<dc:Subject>
<rdf:Bag>
<rdf:li>
ERP
</rdf:li>
<rdf:li>
Open Source
</rdf:li>
<rdf:li>
Řízení
</rdf:li>
</rdf:Bag>
</dc:Subject>
<dc:Subject>
<rdf:Description>
<dcq:SubjectScheme>PHNK</dcq:SubjectScheme>
<rdf:value> </rdf:value>
</rdf:Description>
</dc:Subject>
<dc:Description>
<rdf:Description>
<dcq:DescriptionType>abstract</dcq:DescriptionType>
<rdf:value>Clanek se zabyva open sourceovymi systemy. Venuje se tem nejpouzivanejsim z nich, porovnava je se systemy komercnimi a hleda jejich misto na trhu. </rdf:value>
</rdf:Description>
</dc:Description>
<dc:Publisher>
Univerzita Karlova
</dc:Publisher>
<dc:Contributor>
Jakub Zika
</dc:Contributor>
<dc:Date>
<rdf:Description>
<dcq:DateType>issued</dcq:DateType>
<rdf:value>17.01.2011</rdf:value>
</rdf:Description>
</dc:Date>
<dc:Type>
<rdf:Description>
<dcq:TypeSheme>DCMIType</dcq:TypeSheme>
<rdf:value>Text</rdf:value>
</rdf:Description>
</dc:Type>
<dc:Format>
<rdf:Description>
<dcq:FormatSheme>IMT</dcq:FormatSheme>
<rdf:value>text/html</rdf:value>
</rdf:Description>
</dc:Format>
<dc:Format>
<rdf:Description>
<dcq:FormatType>medium</dcq:FormatType>
<rdf:value>computerFile</rdf:value>
</rdf:Description>
</dc:Format>
<dc:Identifier>http://www.sweb.cz/reap/clanek.html</dc:Identifier>
<dc:Identifier>
<rdf:Description>
<dcq:IdentifierScheme>URN</dcq:IdentifierScheme>
<rdf:value>URN:NBN:cz-nk201110</rdf:value>
</rdf:Description>
</dc:Identifier >
<dc:Language>
<rdf:Description>
<dcq:LanguageScheme>RFC3066</dcq:LanguageScheme>
<rdf:value>cze</rdf:value>
</rdf:Description>
</dc:Language>
<dc:Rights>Volně dostupný na základě CC</dc:Rights>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>


Clanek
RDF
Validace
Graf